BitCoin คือ อะไร

BitCoin คือ ค่าเงินสกุลใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในโลกออนไลน์ [ลองนึกถึงชิพในคาสิโน] มีตัวย่อสกุลเงินคือ BTC

แต่ชิพตัวนี้มีความพิเศษคือ ทุกคนสามารถหาชิพมาเป็นของตัวเองได้โดยการขุด Block (เหมือนการขุดทอง) แล้วนำ Block ที่ขุดได้มาแลกเป็นชิพที่เรียกว่า BitCoin (โดย ณ ปัจจุบัน 1 Block จะมีค่าอยู่ที่ 50 BTC และ 1 BTC มีค่าประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทุกคนสามารถขุด Block ได้โดยการโหลดโปรแกรมมาลงในคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วปล่อยให้โปรแกรมทำการขุดหา Block ไปเรื่อย ๆ โดยมีคุณสมบัติ, ข้อจำกัดดังนี้

 • Block ที่ขุดได้จะมีคุณสมบัติเป็นลูกของ Block ล่าสุดเสมอ
  ☐→☐→☐→☐→☐→☐
  และ Block จะสืบทอดต่อกันไปเรื่อย ๆ เหมือนลูกโซ่
 • การขุด Block คือการคำนวณหาชุดตัวอักษร แล้วนำชุดอักษรที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ Block ล่าสุดว่าเป็นแม่-ลูกกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จะคำนวณขุด Block แบบนี้ไปเรื่อย ๆ การขุดได้ Block ที่ถูกต้องใช้ได้ จึงใช้ทั้งเวลาและความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
 • ทุก 10 นาที จะมีคนค้นพบ Block ใหม่เพียง 1 Block นั่นคือใน 2 สัปดาห์จะมีการค้นพบ Block รวมแล้วเพียงแค่ 2016 Block เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ (21 August 2012) มี Block ถูกขุดแล้วประมาณ 194900 Block รวมเป็นมูลค่า 9.745M BTC
 • มูลค่าของแต่ละ Block จะไม่เท่ากัน โดย Block ที่ถูกขุดพบ 210,000 ก้อนแรกจะมีมูลค่าก้อนละ 50 BTC , Block ที่ถูกขุดพบ 210,000 ก้อนถัดมาจะมีมูลค่าก้อนละ 25 BTC และอีกทุกๆ 210,000 ก้อนถัดมาก็จะมีมูลค่าลดลงครึ่งหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
  ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมูลค่ารวมของ BitCoin จะมีจำกัดเพียงแค่ 21 ล้าน BTC

ด้วยการขุด Block ให้ได้มาซึ่ง BitCoin ที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้เอง ทำให้ตัว BitCoin มีมูลค่าและสามารถนำมาใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินในชีวิตจริงได้ ซึ่งตัว BitCoin เองก็มีคุณสมบัติ,ข้อดี-ข้อเสียที่พอสรุปได้ดังนี้

 • BitCoin สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตได้เสมือนเป็นเงินสกุลหนึ่ง
 • ตัวระบบของ BitCoin มีความปลอดภัยสูงมาก ซึ่งสร้างความไว้วางใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • เราสามารถแลกเปลี่ยนเงินจริงให้เป็น BitCoin หรือเปลี่ยนจาก BitCoin ให้เป็นเงินจริงได้โดยผ่าน trader เช่น MtGox และอีกหลาย ๆ เจ้า
 • เราสามารถโอน BitCoin ให้กันและกันได้โดยไม่ผ่านคนกลาง นั่นก็คือแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • เนื่องจากไม่มีคนกลาง เราจึงสามารถโอน BitCoin ครั้งละปริมาณมาก ๆ ได้โดยไม่ถูกสงสัย ตรวจสอบ หรืออายัดทรัพย์ใดใดทั้งสิ้น ซึ่งประเด็นตรงนี้เองเกิดเป็นช่องโหว่ให้เอื้อต่อการใช้ BitCoin ในด้านค้าอาวุธ, สิ่งเสพย์ติด หรือฟอกเงิน
 • เนื่องจากไม่มีองค์กรใดดูแล ค่าเงินของ BitCoin จึงค่อนข้างแกว่งใน range ที่กว้าง ซึ่งสถิติคือ 1 BTC มีค่าสูงสุดที่ 30 เหรียญสหรัฐฯ และต่ำสุดที่ไม่ถึง 1 เหรียญสหรัฐฯ และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯ

ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นการสรุป concept คร่าว ๆ ของ BitCoin ในความคิดของผู้เขียน หากมีข้อสงสัย สามารถโพสถามได้ เพื่อการพัฒนาบทความนี้ให้เข้าใจง่ายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>